regulamin ośrodka

Regulamin ośrodka Domki Letniskowe „Zuza” . Niniejszy Regulamin podaje się do wiadomości Gości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.domkizuza.pl, bądź w drodze indywidualnego zapoznania się Gości przy dokonywaniu czynności meldunkowych.   

1.Rezerwacja pobytu jest równocześnie wyrażeniem zgody na poniżej zamieszczone warunki pobytu.

2. Niewykorzystanie całości pobytu po wcześniejszym potwierdzeniu rezerwacji wpłatą na konto bankowe, obciąża Gości całą kwotą należną za niewykorzystanie usługi noclegu. 

3.Niestawienie się Gości na terenie obiektu do godz. 20:00 w dniu rezerwacji i brak potwierdzenia spóźnienia, skutkuje anulowaniem rezerwacji, oraz możliwością wynajęcia pomieszczeń innej osobie. 

4. Właściciel zwróci zadatek jeżeli do realizacji usługi nie dojdzie z jego winy. 

5. Zadatek przepada w całości z chwilą odwołania przez Gości rezerwacji pobytu. 

6.Wynajem domków w wysokim sezonie odbywa się w systemie tygodniowym (przyjazdy i wyjazdy w soboty). Początek wynajmu od godz. 15, zdanie pomieszczeń do godz. 10.

7.W wynajmowanych pomieszczeniach może przebywać ustalona podczas rezerwacji liczba osób. 

8. Przybywając do ośrodka należy zabrać ze sobą ważny dokument tożsamości (dowód osobisty) i przedstawić go gospodarzowi podczas dokonywania formalności związanych z pobytem (Ustawa z dn. 10.04.1974 o Ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz. U. z 2001 r. nr 87 poz. 960).

9. Do korzystania z usług upoważnia dokonana wcześniej rezerwacja oraz wniesiony na jej potwierdzenie zadatek, zgodnie z warunkami rezerwacji. 

10. W momencie przekazania Gościom kluczy do wynajmowanych pomieszczeń stają się oni za nie odpowiedzialni. Za zagubiony klucz Gość jest zobowiązany uiścić opłatę w wysokości 50,00 PLN. 

11. Przekazanie i oddanie apartamentu następuje w obecności personelu po uprzednim dokonaniu zapłaty za okres objęty rezerwacją. 

12. Wewnątrz apartamentów prosimy o niepalenie papierosów, palenie papierosów odbywa się na zewnątrz budynku. 

13. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania domku prosimy zgłaszać na bieżąco. 

14. W razie stwierdzenia uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu i/lub jakiegokolwiek elementu wyposażenia domku z przyczyn leżących po stronie Gościa lub Osoby Towarzszącej, Gość będzie obciążony kosztami naprawy (w przypadku uszkodzenia) lub zobowiązany do zwrotu równowartości (w przypadku zniszczenia) mienia.

15. Sprzątanie końcowe Klienci wykonują samodzielnie pozostawiając w generalnym ładzie i porządku pomieszczenia i przedmioty użytkowane w czasie pobytu. Goście zobowiązani są do pozostawienia wynajmowanych pomieszczeń w stanie, w jakim zostały im przekazane przy rozpoczęciu wynajmu. W przeciwnym razie oplata za sprzątanie końcowe wynosi 120 zł.

16. Nie ponosimy odpowiedzialności za pozostawione w apartamentach przedmioty wartościowe i pieniądze.

17. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi oraz składanie leżaków w momencie opuszczania ośrodka. 

18. Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 23.00 do 7.00 rano. 

19. Osoby nie będące wczasowiczami, a przebywające w nim po godz. 22 zobowiązane są do jego opuszczenia. 

20. Zwierzęta domowe mogą przebywać tylko po wcześniejszym uzgodnieniu. 

21. Parkowanie wyłącznie na miejscach parkingowych wyznaczonych do tego celu. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony. 

22. Korzystanie przez dzieci z palcu zabaw oraz bawialni odbywa się tylko i wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów i na ich wyłączną odpowiedzialność.

23. Goście naruszający zasady niniejszego regulaminu, zobowiązani będą do opuszczenia obiektu bez zwrotu kosztów. 

24. Nie ponosimy odpowiedzialności za wypadki spowodowane na terenie ośrodka. 

25. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa, będę odsyłane na jego koszt i ryzyko na